Turisme

Opplevelser, opplevelser, opplevelser. Vi har sagt det før, men sier det igjen, for vi har en sterk tro på alt som har med opplevelsesturisme å gjøre. Kjenner du ordet? Nordic Ferriesdriver med flere ting, men helt i fokus står nemlig det vi kan kalle opplevelsesturisme.

Hva menes egentlig med dette?

Opplevelsesturisme er den del av turistnæringen som søker å gi helt spesielle opplevelser til turistene. Eller, sagt på en annen måte, en gren av turismen som satser på minnerike, spesielle oppleveler. En særdeles voksende del av turismen. Det er en helt klar trend at turister i alle kategorier søker dette som også kan kalles ”noe mer”. Og Norge er jo så velsignet godt egnet til nettopp denne typen turisme, hovedsaklig på grunn av vår fantastiske natur. Innenfor opplevelsesturisme er det helt fundamentalt at operatørene skreddersyrtotalpakker som har med alle reisebehov, underholdningsbehov, mat-og kostbehov samt overnatting. Dette med sikkerhet og komfort er selvsagt helt avgjørende. Og det sier seg selv at jo mer en reise/turoperatør må styre helheten, desto mer oversikt og detaljstyring trengs. Dette er et sentralt poeng i forbindelse med opplevelsesturisme. Opplevelsesturisme er en del av turistnæringen som oppleveler en utrolig vekst.

En vekst som bare kommer til å øke i årene framover. Og det helt sentrale med denne type turisme er at en må ta utgangspunkt i det sted-bundne spesielle. De som driver innen denne nisjen er derfor nødt til å være utrolig godt kjent på de stedene de velger å opererere. Og det er nettopp denne erfaringen som blir viktigste egenskap. Nordic Ferries er vel et av de reise/naturopplevelses-selskap som satser sterkest på skreddersydd opplevelsesturisme, og vårt uttalte mål er å bli veldig godt synlig som en slik aktør over de neste tre årene.

Det kan jo være interessant også å nevne at de norske myndighetene har en helt spesiell fokus på disse tingene, noe de kaller ”fra transport-turisme til bærekraftig opplevelsesturisme”, og det er akkruat i dette området Nordig Ferries ønsker å være.